Information om skadestånd

Om du drabbas av en skada i Sollentuna kommun som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du yrka på ersättning.

För att få en rättvis bedömning av ditt ärende skickas detta till kommunens försäkringsbolag för utredning. De utreder skadan utifrån skadeståndslagen och kommunen följer alltid deras rekommendationer.

Om utredningen visar att kommunen brustit i sina åtaganden, dvs. varit försumlig, kan kommunen hållas ansvarig för skadan. Kommunen har i dessa fall en ansvarförsäkring som kan ersätta skadeståndsanspråk.

För att kommunen ska kunna anmäla skadan är det viktigt att du skriftligen inkommer till kommunledningskontoret med:

  • Händelsen och skadan
  • Platsen, gärna med ritning eller karta som stöd
  • Datum och klockslag för skadan
  • Ersättningskrav, kvitton ska redovisas
  • Gärna foto på skada och skadeplats, vilket kan snabba på skadeutredningen

Adress: Sollentuna kommun, kommunledningskontoret, 191 86 Sollentuna

Sakskada orsakad av t ex snöröjning alltid ska anmälas till kommunens felanmälan via felanmälansformulär, ange kategori "skadeanmälan snöröjning". Dessa vidarebefordras till kommunens entreprenörer som ansvarar för att återkoppla till anmälaren och återställa skadan. Skador återställs i regel inte innan snön försvinner framåt våren.”

Rapportera fel och problem

Kontakt

Niclas Fagerström, Biträdande säkerhetschef
Säkerhetsenheten, Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44