Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. 424 av dessa finns i Sollentuna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar för alla svenska skyddsrum.

Skyddsrum är till för att ge ett fysiskt skydd i krig och ska skydda mot alla typer av stridsmedel.

MSB ansvarar för att vårda och kontrollera de svenska skyddsrummen. För underhåll av skyddsrummen ansvarar fastighetsägaren.

MSB ansvarar för skyddsrumsregistret, där man kan hitta alla svenska skyddsrum. Du kan kontakta myndigheten för att få veta om en viss fastighet har skyddsrum.

Mer information om skyddsrum
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44