Brandfarliga och explosiva varor

Brandkåren Attunda är tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av explosiva varor som sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska varor

Brandkåren Attunda är tillstånds- och tillsynsmyndighet för kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Om du ska söka tillstånd för hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska artiklar kontakta Brandkåren Attunda.

  • Mer information om detaljer och ansökningsblanketter, avgifter med mera finns på Brandkåren Attundas hemsida 

Mer information hittar du också hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Brandskyddsföreningen.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44