Brandfarliga och explosiva varor

Brandkåren Attunda är tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av explosiva varor som sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska varor

Brandkåren Attunda är tillstånds- och tillsynsmyndighet för kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Om du ska söka tillstånd för hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska artiklar kontakta Brandkåren Attunda.

  • Mer information om detaljer och ansökningsblanketter, avgifter med mera finns på Brandkåren Attundas hemsida 

Mer information hittar du också hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Brandskyddsföreningen.

Brandfarliga och explosiva varor

Brandkåren Attunda är tillstånds- och tillsynsmyndighet för kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Om du ska söka tillstånd för hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska artiklar kontakta Brandkåren Attunda.

  • Mer information om detaljer och ansökningsblanketter, avgifter med mera finns på Brandkåren Attundas hemsida 

Mer information hittar du också hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Brandskyddsföreningen.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44