Akut & säkerhet

Brandmän under utryckning. Ambulans i bakgrunden

Ibland händer det plötsligt en olycka, en brand eller att någon blir utsatt för ett brott. En kris i kommunen kan också uppstå. När detta händer behöver du snabb information om var du kan vända dig. Ibland är det kommunen som organiserar hjälpen, i andra fall är det någon annan.

Kommunen arbetar långsiktigt med olika former av säkerhetsarbete och för att förebygga brott, bland annat när det gäller klotter och annan skadegörelse. Tryggt och Snyggt i Sollentuna är ett arbetssätt som vunnit stora framgångar när det gäller att öka tryggheten.

Sollentuna kommun har alltid en beredskap för att en kris eller extraordinär händelse kan uppstå i kommunen. Skulle detta hända är det kommunens mål att så snabbt som möjligt kunna ge alla medborgare korrekt information om vad som hänt och hur man går vidare.

Ring 112 när du behöver akut hjälp!
11414 är numret till polisen var du än är!
Felanmälan
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44